Лопатница, Јовачка 6
36341 Богутовац
036 825233
0642722121
odmor@lopatnica.com